De premie van de autoverzekering is afhankelijk van een aantal factoren. Deze premies kunnen soms behoorlijk verschillen. Hoe wordt de premie van mijn autoverzekering eigenlijk bepaald en wat is de beste autoverzekering?

Bij het vergelijken van de autoverzekeringen zal je voornamelijk kijken naar de polisvoorwaarden en de premie. De premie kan per verzekeraar behoorlijk verschillen. Maar hoe wordt de premie van de autoverzekering eigenlijk bepaald? De premie verschilt per auto, persoon, verzekering en verzekeraar. Verzekeraars gebruiken verschillende factoren om hun premie te berekenen. In ieder geval zijn risicofactoren op schade belangrijke factoren voor de verschillen in premie.

Een autoverzekeraar let bij het berekenen van de premie voor de autoverzekering op een aantal factoren:

 • Het gewicht van de auto
 • De cataloguswaarde of dagwaarde
 • Het jaarlijks aantal gereden kilometers
 • Het aantal schadevrije jaren
 • De leeftijd van de regelmatige bestuurder
 • De woonplaats
 • Aanwezigheid van accessoires in de auto
 • Beveiligingsklasse van de auto

Bij het berekenen van de premie schat de verzekeraar het risico op schade in. Dat kan schade zijn die je zelf veroorzaakt, maar ook die door anderen wordt toegebracht. Over het algemeen geldt: hoe hoger het risico, hoe hoger de premie. De kans op schade in de Randstad is bijvoorbeeld hoger dan in minder stedelijke gebieden. Ook veroorzaken jongeren door minder rijervaring vaker schade. Daarnaast bepalen ook de dekking en eventuele aanvullende verzekeringen de uiteindelijke premie van de autoverzekering.

Wanneer je een nieuwe auto hebt gekocht, wil je deze zo goed mogelijk verzekeren. Je wilt de auto voor veel soorten schade verzekeren. Logischerwijs betaal je hier meer premie voor dan wanneer je minder soorten schade vergoed wilt krijgen. In Nederland is iedere bestuurder verplicht om de auto minimaal met de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Bij een WA-autoverzekering krijg je alleen schade vergoed je met je auto veroorzaakt bij anderen. Voor deze dekking betaal je de laagste premie.

De premie wordt dus hoger wanneer je meer risico’s afgedekt wilt hebben. Naast de WA-autoverzekering, is er ook de beperkt casco en allrisk dekking. Deze laatste twee dekkingen kennen een uitgebreidere dekking bij schade waardoor je meer premie betaalt. Bij de WA beperkt casco autoverzekering krijg je dezelfde schade vergoed als bij WA, maar daarnaast ook schade als gevolg van inbraak, diefstal of extreme weersomstandigheden. In de polisvoorwaarden staat precies aangegeven voor welke vergoedingen je in aanmerking komt. Bij de allrisk autoverzekering betaal je de hoogste premie. Je bent dan namelijk ook nog verzekerd tegen schade die je zelf hebt veroorzaakt.

Naast de verschillen in dekking kun je bij de autoverzekering ook nog kiezen voor extra aanvullende verzekeringen. Ook deze aanvullende verzekeringen zorgen voor verschillen in premie:

 • De ongevallen-inzittenden-verzekering: met deze aanvullende verzekering krijg je vast bedrag uitgekeerd bij invaliditeit of overlijden.
 • De schadeverzekering-inzittenden-verzekering: bij deze aanvullende verzekering krijg je letselschade of zaakschade vergoed.
 • Verhaalsrechtbijstandsverzekering: je krijgt juridische hup bij het verhalen van autoschade of letselschade.
 • Rechtsbijstandverzekering: bij een conflict met een andere partij over jouw auto krijg je deskundige rechtshulp.
 • No-claimbeschermer: met een no-claimbeschermer kun je één keer per jaar schade claimen zonder dat je premie omhoog gaat.

Er zijn dus flink wat factoren die invloed hebben op de premie van de autoverzekering. De autoverzekeraar gebruikt betaalde premie voor het betalen van schades. Daarnaast gebruikt de verzekeraar een deel van de premie om reserves te vergoten en kosten te betalen. Daarbij kun je denken aan de verwerking van schadeclaims en de klantenservice die je helpt bij vragen.